Υπηρεσίες.

Στόχος της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τον πελάτη με απώτερο σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση του. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας άπτονται ενός ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων του μηχανικού κλάδου, δίνοντας των δυνατότητα και την ευκολία στον πελάτη να βρει λύση σε θέματα και προβλήματα οποιαδήποτε υφής.

Κατασκευές


Στόχος της εταιρίας μας είναι η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ τεχνολογίας και τέχνης, ο συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικότητας, του οράματος και της τελικής πραγματοποίησης του. Ο κλάδος της κατασκευής αποτελεί ‘ δέλεαρ ‘ και ‘ προσωπικό στοίχημα ‘ κάθε μηχανικού καθώς μια ιδέα, ένα όνειρο, ένα αρχικό ‘ σκίτσο ‘ γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, στα πλαίσια της διοικήσεως της κατασκευής, η εταιρία μας αναλαμβάνει:

 • Την πλήρη κατασκευή του έργου
 • Καθημερινή παρουσία έμπειρου μηχανικού στο έργο
 • Οργάνωση και τήρηση χρονοδιαγράμματος των εργασιών σε κάθε στάδιο, όπως επίσης και τήρηση καθημερινού ημερολόγιου του έργου
 • Επιλογή υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου
 • Πλήρη τήρηση των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στον χώρο των εργασιών
 • Έγγραφη παράδοση του έργου, που πιστοποιεί και εγγυάται την ποιότητα κατασκευής

Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατασκευών


Έχοντας ως ‘ πυξίδα ‘ την γνώση και την εμπειρία, η εταιρία μας καθημερινά εργάζεται σκληρά για την εξασφάλιση απαντήσεων και παροχή βοηθείας προς τους πελάτες της. Παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις και ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους πραγματοποιείται και η τελική επιλογή. Επιτυχία για την εταιρία μας και για εκείνους που την απαρτίζουν είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Επιθυμούμε οι πελάτες μας να μην έχουν ίχνος απορίας, να γνωρίζουν όλες τις εναλλακτικές και να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις με βεβαιότητα και σιγουριά για το αψεγάδιαστο αποτέλεσμα. Κινούμενη προς αυτήν την κατεύθυνση, παραθέτουμε τα εξής:

 • Επίβλεψη κατασκευής
 • Τεχνική και νομική υποστήριξη
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Βελτιστοποίηση κόστους κατασκευής
 • Ποιοτικό έλεγχο κατασκευής
 • Έλεγχο τεχνικής μελέτης
 • Επίβλεψη και τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Ενημέρωση σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας του περιβάλλοντοςn
 • Περιβαλλοντική διαχείριση κατασκευών

Μελέτες


Η μελέτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του μηχανικού κλάδου και παράλληλα θέτει τις βάσεις για την κατασκευή. Η εταιρία μας έχοντας ως βάση την γνώση και την πολύχρονη εμπειρία των μηχανικών της, αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών παντός φύσεως ιδιωτικών έργων. Ανάλογα με της ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη, ένας έμπειρος μηχανικός αναλαμβάνει να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες και έντυπα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με βάση τη νομοθεσία, ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια από τον αρμόδιο φορέα.

Οικοδομικές Άδειες:
 • Νέο Οικοδομοτεχνικό Έργο
 • Αναθεωρήσεις Αδειών
 • Αποτυπώσεις Ακινήτων
 • Διαμορφώσεις Κτιρίων
 • Επισκευές – Ενισχύσεις
 • Ανακαινίσεις
Μελέτες:
 • Αρχιτεκτονικών
 • Στατικών
 • Μηχανολογικών
 • Τοπογραφικών

Προς Μηχανικούς


Στα πλαίσια του συμβουλευτικού χαρακτήρα του μηχανικού κλάδου, πρώτιστο μέλημα μας αποτελεί η άψογη συνεργασία με συναδέλφους μηχανικούς. Η συνύπαρξη και ανάπτυξη πλήθους διαφορετικών ιδεών, θα ελαχιστοποιήσουν τα λάθη και τις παραλείψεις και θα φέρουν απόλυτη επιτυχία.